Toename aantal verhuizingen

8 april 2019

Het aantal mensen dat in 2018 in de afgelopen twee jaar is verhuisd, is toegenomen ten opzichte van het aantal mensen dat verhuisde in de twee jaar voor 2015,  meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2018. In 2018 gaf 15% van de huishoudens in een zelfstandige woning aan in de voorgaande twee jaar te zijn verhuisd. In 2012 en 2015 ging dit nog op 13%. 

In de afgelopen drie jaar is vooral het aantal doorstromers vanuit een koophuis sterk toegenomen. In de twee jaar voor 2015 ging het om 200,2 duizend huishoudens die verhuisden. in de twee jaar voor 2018 ging het om 380,4 duizend huishoudens.

Het aantal verhuizers onder de jonge huishoudens is sterk toegenomen. In de twee jaar voor 2018 verhuisden 560 duizend huishoudens  tussen de 18 en 35 jaar. In de twee jaar voor 2015 ging het nog om 480 duizend jonge huishoudens. De groei zit bij deze leeftijdsgroep vooral bij de doorstromers vanuit een huurwoning. Daarnaast is ook het aantal starters toegenomen. Daarnaast is het aantal verhuizingen bij de 65- tot 75-jarigen sterk toegenomen. In de twee jaar voor 2015 verhuisden 37 duizend huishoudens van deze leeftijdsgroep. in de twee jaar voor 2018 ging het om 66 duizend huishoudens.

Het percentage huishoudens met een verhuiswens is ook toegenomen. Van 24% in 2012 naar 33% in 2015 en vervolgens naar 34% in 2018. Deze groei is vooral te wijten aan de groei van het aantal huishoudens dat aangaf misschien te willen verhuizen en de huishoudens die wel willen verhuizen, maar niks kunnen vinden.

Tags: , , , , ,